Klub Seniora przy KPCEEiS

klub-seniora-img-01a

Klub Seniora przy KPCEEiS

Czas trwania / rekrutacja
Rekrutacja trwa od 1 do 16 stycznia 2022 roku
Koszt udziału w projekcie
Udział w projekcie jest bezpłatny
Informacje o projekcie uzyskasz

Pod adresem e-mail: stowarzyszenie@oczymszumilas.pl
Telefonicznie: +48 534 637 761
Osobiście: w Biurze Projektu – ul. Hipiczna 7, 85-687 Bydgoszcz

Opis projektu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji-Ekologicznej i Sportu (KPCEEiS) realizuje projekt pn. „Klub Seniora przy KPCEEiS”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2020, organizowanego przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”!

UWAGA! REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA DO 1 DO 16 STYCZNIA 2022 ROKU!

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu, przy Polanie Zacisze, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek!

Realizator zapewnia uczestnikom projektu transport z miasta (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole oraz Fordon) do miejsca udzielania wsparcia!

Co oferujemy?

Wieloaspektowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej, takie jak:

  • zajęcia z psychologiem
  • ekologiczne spacery badawcze
  • warsztaty sportowo-relaksacyjne
  • warsztaty profilaktyczne
  • warsztaty Birdwatching
  • wyjazdy rekreacyjne
  • spotkania integracyjne

Kto może wziąć udział w przedsięwzięciu?

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np.: osoby z niepełnosprawnościami lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (czyli osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon), które spełniają następujące kryteria:

  • ukończyły 60 rok życia
  • nie brały wcześniej udziału w więcej niż 1 projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”

2. Osoby należące do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np.: sąsiedzi, rodzina, znajomi), zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon), które nie brały wcześniej udziału w żadnym projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Hipiczna 7, 85-687 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!), przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta (adres jak wyżej – z dopiskiem „Klub Seniora przy KPCEEiS”) lub mailowo na adres: stowarzyszenie@oczymszumilas.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o doniesieniu oryginałów dokumentów na późniejszym etapie).

Szczegóły dotyczące projektu uzyskasz

Pod adresem e-mail: stowarzyszenie@oczymszumilas.pl
Telefonicznie: +48 534 637 761

Osobiście, w Biurze Projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Hipiczna 7, 85-687 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!)

Formularz zgłoszeniowy oraz inne ważne dokumenty znajdziesz poniżej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.