Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza na

Bezpłatne zajęcia ekologiczne dla uczniów

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej otrzymało dotacje w ramach priorytetowego programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – część I pt. Przeciwdziałanie Emisjom dzięki któremu realizuje zajęcia o tematyce ochrony powietrza.

Zapraszamy na zajęcia realizowane w ramach projektu dofinasowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
Zajęcia realizowane są dla zróżnicowanych grup wiekowych od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu realizowane są dwa tematy poruszające tematykę przeciwdziałania emisjom skupiając się głównie na zanieczyszczeniach powietrza.

Powietrze - przeciwdziałanie emisjom

Celem zajęć jest pokazanie uczniom jak w prosty sposób poprzez zmianę codziennych nawyków możemy emitować do atmosfery mniej zanieczyszczeń oraz zrozumienie czym są i jakie ich rodzaje wyróżniamy w zanieczyszczonym powietrzu. Podczas warsztatów uczestnicy będą miedzy innymi przy pomocy mierników jakości powietrza badać jakość powietrza wykonując przy tym mapę zanieczyszczenia najbliższej okolicy. Warsztaty mają na celu naukę doświadczanie.

Ekologiczne ogrzewanie/ ekologiczna energia

Celem jest przybliżenie tematyki ekologicznych metod pozyskiwania energii a co za tym idzie ogrzewania budynków. Podczas zajęć przedstawione zostaną odnawialne źródła energii oraz sposoby ich wykorzystania do ogrzania budynku. Padnie pytanie skąd w naszych gniazdkach płynie prąd, jakie mamy najbardziej popularne sposoby wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, oraz jak ekologicznie ją produkować. Podczas zajęć uczniowie będą mogli zbudować model solarny wybranego urządzenia zasilanego odnawialnym źródłem energii.

Informacje organizacyjne

Jak zapisać się na zajęcia?

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do zapisów uczniów. Zajęcia realizowane są od kwietnia. Uwaga liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego: