Stowarzyszenie Future Skills City – Miasto Kompetencji Przyszłości

Stowarzyszenie Future Skills City – Miasto Kompetencji Przyszłości

Stowarzyszenie Future Skills City – Miasto Kompetencji Przyszłości mieści się w sercu miasta Bydgoszcz. Koncentrujemy nasze działania na promowaniu nowoczesnych metod uczenia się przez całe życie oraz rozwijaniu kluczowych kompetencji przyszłościowych.

Nasze Stowarzyszenie, działające od lutego 2023 roku, zaangażowane jest w długofalowy cel adaptacji kompetencji do dynamicznie zmieniających się wyzwań przyszłości. Nasza misja obejmuje szerokie spektrum działań, mających na celu nie tylko indywidualny rozwój umiejętności, lecz także propagowanie wiedzy o kluczowych kompetencjach przyszłości oraz wsparcie kształcenia zawodowego i branżowego.

Wierzymy, że w dzisiejszym świecie, nasyconym innowacjami i szybkimi zmianami, kluczową rolę odgrywa ciągłe doskonalenie się oraz elastyczność w dostosowywaniu się do nowych wymogów rynku pracy. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw edukacyjnych, wspierających rozwój kompetencji przyszłościowych.

Poprzez różnorodne warsztaty, szkolenia i wydarzenia edukacyjne, starannie dostosowane do różnych grup wiekowych i doświadczeń zawodowych, staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona osób. Nasze działania opierają się na idei uczenia się przez całe życie oraz tworzenia dynamicznej sieci wsparcia dla rozwoju kompetencji przyszłościowych, poprzez współpracę z instytucjami oświatowymi i sektorem prywatnym.

Jesteśmy przekonani, że każdy, niezależnie od wieku czy doświadczenia zawodowego, może stale doskonalić swoje umiejętności. Dlatego też promujemy ideę ciągłego rozwoju i dostarczamy niezbędne narzędzia oraz zasoby wspierające ten proces.

Jako Miasto Kompetencji Przyszłości, aktywnie angażujemy się w dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz promowanie innowacyjnych metod nauczania, które sprzyjają rozwojowi umiejętności potrzebnych w przyszłości.

Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do stworzenia społeczeństwa lepiej przygotowanego na wyzwania przyszłości oraz otwartego na ciągły rozwój. Stowarzyszenie Future Skills City – Miasto Kompetencji Przyszłości jest miejscem, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i inspirację do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym świecie pracy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby, gdzie serdecznie przyjmujemy wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami.

Jako Stowarzyszenie Future Skills City Miasto Kompetencji Przyszłości udało nam się zrealizować: 

styczeń – grudzień 2024 r – Otrzymanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację przedsięwzięcia pt.”EKO EDUKACJA-OZE I efektywność energetyczna” w wysokości 149 980,00 zł.