Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości

Green Simple Organic shop Instagram Post (3)

Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości

Czas trwania / rekrutacja
Olimpiada trwa do 13.03.2024r.
Koszt udziału w projekcie
Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny
Informacje o projekcie uzyskasz

Telefonicznie: +48 534 637 761
Pod adresem email: edukacja.szumilas@gmail.com
Osoba do kontaktu: Adrianna Grobelna

Opis projektu

Zapraszamy serdecznie do udziału w Olimpiadzie Zrównoważonej Przyszłości       organizowanej przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej                i Sportu wraz z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

 

 Cele konkursu: 
  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodych mieszkańców regionu;
  • kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań dzieci i młodzieży w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
  • popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i procesom degradacji środowiska, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju;
Kto może wziąć udział?

uczniowie klas VI, VII, VIII  szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Przebieg: 
  • etap szkolny,
  • etap rejonowy,
  • etap finałowy, który odbędzie się w siedzibie organizatora
Jak można zgłosić się do Olimpiady?

Poprzez formularz Google przedstawiciele szkół zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie. Na podane adresy mailowe zostaną przesłane wszelkie dokumenty oraz loginy i hasła do logowania w I etapie konkursu.

Zgłoszenie do Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości – Formularze Google

Termin rejestracji:

do 25.01.2024r.

I etap 

07.02.2024r.

II etap 

06.03.2024r.

Finał 

13.03.2024r.

Nagrody i wyróżnienia: 

Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci za udział w olimpiadzie otrzymują  punkty do rekrutacji  oraz  uczestnik otrzymuje mikro poświadczenie w programie ODZNAKA+. 

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu!