Leśny Klub Młodzieżowy

lesny-klub-mlodziezowy-img-01a

Leśny Klub Młodzieżowy

Czas trwania / rekrutacja
Projekt trwa od 1 sierpnia do 31 stycznia 2023 roku
Koszt udziału w projekcie
Udział w projekcie jest bezpłatny
Informacje o projekcie uzyskasz

Pod adresem e-mail: zapytaj@oczymszumilas.pl
Telefonicznie: +48 533 309 898
Osobiście: w Biurze Projektu – ul. Hipiczna 7, 85-687 Bydgoszcz

Opis projektu

KPCEEiS GRZEGORZ WĄS realizuje projekt pn. „Leśny Klub Młodzieżowy przy Centrum Edukacji Ekologicznej”! 

Firma KPCEEiS GRZEGORZ WĄS, uzyskała dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2020, organizowanego przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. Dzięki temu, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku realizowany będzie projekt pn. „Leśny Klub Młodzieżowy przy Centrum Edukacji Ekologicznej”!

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu, przy Polanie Zacisze, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek!

Realizator zapewnia uczestnikom projektu transport z miasta (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole oraz Fordon) do miejsca udzielania wsparcia!

Co oferujemy?

Wieloaspektowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej, takie jak:

 • zajęcia z psychologiem
 • grupowe warsztaty psychologiczne
 • grupowe warsztaty Birdwatching
 • grupowe warsztaty tematyczne
 • grupowe warsztaty profilaktyczne
 • dwudniowy wyjazd rekreacyjny
 • spotkania integracyjne

Kto może wziąć udział w przedsięwzięciu?

1. Dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat – mieszkańcy obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (czyli osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon I lub Fordon II ), którzy spełniają następujące kryteria:

 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub os. korzystające z POPŻ,
 • nie brały wcześniej udziału w więcej niż 1 projekcie, dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”

2. Osoby należące do otoczenia dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 1 (np.: koleżanki, koledzy, sąsiedzi, rodzina, znajomi), zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon I lub Fordon II ), które nie brały wcześniej udziału w żadnym projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”.

 Jak można zgłosić się do Projektu?

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!), przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta (adres jak wyżej – z dopiskiem: „Leśny Klub Młodzieżowy przy Centrum Edukacji Ekologicznej”) lub mailowo na adres: zapytaj@oczymszumilas.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o doniesieniu oryginałów dokumentów na późniejszym etapie).

Szczegóły dotyczące projektu uzyskasz

 • Pod adresem e-mail: zapytaj@oczymszumilas.pl
 • Telefonicznie: +48 533 309 898
 • Osobiście, w biurze projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Hipiczna 7, 85-687 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!)

Formularz zgłoszeniowy oraz inne ważne dokumenty znajdziesz poniżej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.