„Rekreacja bez barier” – przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

R

„Rekreacja bez barier” – przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu dzięki przyznanemu grantowi w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami” oraz przyznanie grantu pt. „Turystyka dostępna 1.0.” realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz 4ES Non Profit Sp. z o.o. przy wsparciu środków PFRON wyremontowało łazienki oraz zakupiło sprzęt.

 

Remont łazienek został przystosowany do osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie różnych udogodnień i zmian w wyposażeniu. Oto kilka przykładów takich adaptacji:

  • Przystosowanie prysznica: Odpowiednie przystosowanie prysznica dla osób niepełnosprawnych obejmuje montaż kabiny prysznicowej z szerokimi wejściem, które ułatwiają wjazd na wózku inwalidzkim.
  • Wysokie sedesy: Montaż sedesu na większej wysokości ułatwi dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich lub z ograniczeniem ruchu. Zamontowane zostały uchwyty na ścianach dla dodatkowego wsparcia i stabilności.
  • Udogodnienia przy umywalce: Montaż podwieszanej umywalki umożliwia użytkowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie wysokości umywalki i luster również zapewni wygodę dla użytkowników.
  • Przystosowanie drzwi: Drzwi łazienki zostały poszerzone, aby umożliwić swobodne przejście dla osób na wózkach inwalidzkich. Progi w drzwiach zostały usunięte.
  • Uchwyty i poręcze: Zamontowane zostały uchwyty i poręcze w odpowiednich miejscach, aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych podczas korzystania z łazienki.

 

Wszystkie te adaptacje mają na celu zapewnienie bezpiecznego i wygodnego użytkowania łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki przystosowanej łazience możemy poszerzyć nasz ofertę noclegów o pokoje dla niepełnosprawnych lub osób z ograniczoną sprawnością fizyczną. Dzięki temu, wszyscy goście będą mieli możliwość korzystania z naszych usług, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Liczymy, że ta inwestycja pozwoli nam na zapewnienie wyjątkowo komfortowego i przyjaznego pobytu dla wszystkich naszych gości tych dużych i tych małych.

Zakupiony schodołaz umożliwi nam transport osoby niepełnosprawnej bezpiecznie i wygodnie po schodach. Schodołaz to specjalne urządzenie, które umożliwia przewóz osób, które mają trudności z poruszaniem się po schodach, np. na wózkach inwalidzkich, z problemami z chodzeniem lub ze zmęczeniem. Dzięki schodołazowi można uniknąć konieczności przenoszenia osoby niepełnosprawnej, co jest często bardzo trudne i niebezpieczne. Schodołaz umożliwia również samodzielność i niezależność osobom niepełnosprawnym, pozwalając im na samodzielne poruszanie się po budynkach, które wcześniej były dla nich niedostępne.